دوره های مربیگری

شرایط حضور در کلاس های درجه یک:

۱-حداقل سن برای شرکت کنندگان در دوره های مربیگری درجه یک ۲۶ سال است.

۲-داشتن کارت مربیگری درجه (۲) که مدت دو سال تمام از اخذآن گذشته باشد (لازم است اصل کارت در هنگام ثبت نام به رویت مدیر و مدرس کلاس رسیده و فتوکپی آن ضمیمه پرونده متقاضی باشد).

۳-ارائه گواهی از طرف هیات والیبال استان، مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری.

۴-پس از قبول شدن در دوره مربیگری، پذیرفته شدگان باید ۳۰ ساعت دوره کارورزی را بگذرانند تا بتوانند با ارائه گواهی کارورزی کارت مربیگری خود را از هیأت والیبال استان مربوطه تحویل بگیرند.

شرایط حضور در کلاس های درجه دو:

۱-حداقل سن برای شرکت کنندگان در دوره های مربیگری درجه دو ۲۳ سال است.

۲-داشتن کارت مربیگری درجه (۳) که مدت دو سال تمام از اخذ آن گذشته باشد (لازم است اصل کارت در هنگام ثبت نام به رویت مدیر و مدرس کلاس رسیده و فتوکپی آن ضمیمه پرونده متقاضی باشد).

۳-ارائه معرفی نامه از طرف هیات والیبال استان، مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری.

۴-پس از قبول شدن در دوره مربیگری، پذیرفته شدگان باید ۳۰ ساعت دوره کارورزی را بگذرانند تا بتوانند با ارائه گواهی کارورزی کارت مربیگری خود را از هیأت والیبال استان مربوطه تحویل بگیرند.

شرایط حضور در کلاس های درجه سه:

۱- حداقل سن براي شركت كنندگان دردوره هاي مربيگري درجه سه ۲۰ سال است .

۲- حداقل مدرك تحصيلي براي شركت كنندگان دردوره هاي مربيگري ، ديپلم كامل دوره متوسطه مي باشد.

۳- موفقیت در آزمون مهارتی والیبال

۴-پس از قبول شدن در دوره مربیگری، پذیرفته شدگان باید ۳۰ ساعت دوره کارورزی را بگذرانند تا بتوانند با ارائه گواهی کارورزی کارت مربیگری خود را از هیأت والیبال استان مربوطه تحویل بگیرند.

مدارک لازم:

۱-یکبرگ کپی مدرک تحصیلی – یکبرگ فتوکپی شناسنامه – یکبرگ فتوکپی کارت ملی – دو قطعه عکس جدید ۴×۳ پشت نویسی شده، فتوکپی کارت درجه (۲)، معرفی نامه هیات والیبال استان، اصل فیش های پرداخت شده مربوط به هزینه صدور کارت و هزینه ورودیه کلاس

۲- دروس تئوری (جانبی) همواره قبل از شروع کلاس عملی و زیر نظر آموزش اداره تربیت بدنی ا ستان انجام شود و پرداخت حق التدریس آن بعهده متقاضی کلاس می باشد. و باید یک نمونه از آن لیست با مهر و امضا هیات و اداره کل استان قبل از شروع کلاس فرستاده شود.

۳-شرکت کنندگان در طول سال منتهی به کلاس ارتقا باید حداقل ۲۴ ساعت در کلاس های آموزشی و سمینار ها کشور شرکت کنند.

ثبت نام کلاس مربیگری درجه سه آقایان

ثبت نام کلاس مربیگری درجه دو آقایان

ثبت نام کلاس مربیگری درجه یک آقایان

ثبت نام کلاس مربیگری درجه سه بانوان

ثبت نام کلاس مربیگری درجه دو بانوان

ثبت نام کلاس مربیگری درجه یک بانوان

اجرا شده توسط: همیار وردپرس