مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان تفت از دوشنبه شب هشتم تیرماه  با حضور محمود زارع رشکوئیه فرماندار ، عباس دشت آبادی رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئولین این شهرستان در سالن تختی آغاز شد. مدیرهیات والیبال استان یزدMore Posts

آغاز مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان تفت با حضور فرماندار این شهرستان