مطالب مربوط به دسته "گزارش تصویری"

حضور دکتر داورزنی در اردکان از دریچه دوربین

۹ بهمن ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای حضور دکتر داورزنی در اردکان از دریچه دوربین بسته هستند

دکتر داورزنی رئیس فدراسیون والیبال با حضور در اردکان به بازدید سالن ۱۲۰۰ نفره آیت الله خاتمی رفت و دقایقی به مشاهده تمرین تیم نونهالان پرداخت. نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

حضور دکتر داورزنی در اردکان از دریچه دوربین

گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۳)

۸ بهمن ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۳) بسته هستند

نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۳)

گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۲)

۸ بهمن ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۲) بسته هستند

نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۲)

گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۱)

۸ بهمن ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۱) بسته هستند

نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

گزارش تصویری همایش والیبال استان یزد با حضوررئیس فدراسیون(۱)

گزارش تصویری بازدیدرئیس فدراسیون والیبال از آکادمی والیبال برتریزد

۸ بهمن ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری بازدیدرئیس فدراسیون والیبال از آکادمی والیبال برتریزد بسته هستند

نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

گزارش تصویری بازدیدرئیس فدراسیون والیبال از آکادمی والیبال برتریزد

گزارش تصویری دیداررئیس فدراسیون والیبال با اعضای هیات والیبال

۸ بهمن ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری دیداررئیس فدراسیون والیبال با اعضای هیات والیبال بسته هستند

نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

گزارش تصویری دیداررئیس فدراسیون والیبال با اعضای هیات والیبال

گزارش تصویری بازدید ریاست هیات والیبال استان یزد از نمایشگاه مضرات مصرف مخدرهای صنعتی

۲۶ دی ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری بازدید ریاست هیات والیبال استان یزد از نمایشگاه مضرات مصرف مخدرهای صنعتی بسته هستند

نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

گزارش تصویری بازدید ریاست هیات والیبال استان یزد از نمایشگاه مضرات مصرف مخدرهای صنعتی

گزارش تصویری دیداریشگامان شفق – لاستیک بارز

۲۶ دی ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری دیداریشگامان شفق – لاستیک بارز بسته هستند

نویسنده خبر :هیات والیبال شهرستان یزدMore Posts

گزارش تصویری دیداریشگامان شفق – لاستیک بارز
صفحه 5 از 512345