یازدهمین شب از مسابقات والیبال جام رمضان سه شنبه، ۹ تیر در محل خانه والیبال برگزار شد که نتایج این دیدارها به شرح ذیل می باشد: نویسنده خبر :هیات والیبال استان یزدMore Posts

نتایج یازدهمین شب مسابقات والیبال- جام رمضان شهرستان بافق