ثبت نام مسابقات جوانان استان یزد

۱- هر کد ملی فقط قابلیت یکبار ثبت نام در سامانه را دارد لذا خواهشمند است حداکثر دقت را در جهت ثبت نام بازیکنان خود به عمل بیاورید.

۲- کد دسترسی ثبت نام خود را به هیچ عنوان در دسترس دیگران قرار ندهید.

۳- بعد از ثبت نام امکان حذف ویا اضافه کردن بازیکن و کادر فنی تیم از سمت شما امکان پذیر نمیباشد

۴ – قبل از شروع ثبت نام لطفا به آماده سازی عکس پرسنلی بازیکنان وکادر فنی تیم خود اقدام نمائید.

۵ – در صورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام با آقایان پهلوان نصیر مسئولین ثبت نام تماس حاصل نمائید.

 

اجرا شده توسط: همیار وردپرس